divendres, 28 de setembre de 2012

Normes aprovades en el grup 21 A

Reproduïsc les normes que vam dur a classe per a comentar i aprovar, tal i com han quedat definitivament. Farem tots un esforç per "observar-les", o siga, complir-les.
  1. -L'entrada a la classe de Valencià es farà sense armar escàndol i amb puntualitat. Quan es tanque la porta al cap d'uns minuts es considerarà arribats amb retard els alumnes que entren després. Es farà constar el retard per mitjà del tamagotxi.)
  1. -La classe començarà immediatament que tots estiguen asseguts, per a la qual cosa l'alumne/a haurà d'haver tret sense demora la seua llibreta d'apunts, el llibre, si s'està utilitzant, i les activitats elaborades que s'hagen manat anteriorment.
  1. -Sempre que siga necessari es podrà fer una pausa fins a cinc minuts màxim al llarg de la sessió per tal que l'alumnat puga fer un descans i xarrar suament amb algun/a company/a pròxim/a, sense haver d'alçar-se. La finalitat de la pausa serà d'aconseguir l'atenció plena en la resta de la sessió.
  1. -L'alumne/a prendrà nota en cada sessió, (en la seua llibreta o fulls,) de les activitats que es fan a classe, dels continguts que el professor o els companys exposen, dels exercicis que es proposen per a dies posteriors, de les dates de lliurament de treballs, etc., a fi de completar el seu llibre de text en construcció i per tal de redactar l'apunt setmanal al blog d'aula.
  1. -En els treballs en grup -normalment de 4 persones i excepcionalment de 3- s'haurà d'utilitzar el valencià oralment i per escrit. Així mateix s'aprofitarà el temps donat per a realitzar les activitats encomanades amb seriositat i sense altres distraccions. Cada alumne haurà de prendre notes de les respostes donades en el grup i d'allò que el professor haja proposat en l'activitat grupal.
  1. Durant l'hora de classe l'alumne/a haurà de mantenir silenci, sol·licitar el torn de paraula alçant la mà o respondre quan el professor li pregunte. Els comentaris en veu baixa al company del costat no es poden transformar en conversació quan algú està parlant a tota la classe. Esdevé una falta de respecte la manca d'atenció continuada i la disrupció.
  1. -Es respectaran els terminis de lliurament, publicació o exposició dels treballs segons el calendari previst. S'acceptaran els treballs amb dues sessions màxim de retard amb una penalització del 20% i el 30% menys respectivament de la nota que s'obtinguera per la seua realització. (Més enllà d'aquest termini no s'acceptaran els treballs proposats.)
  1. Hi haurà un grapat d'activitats que requeriran la coavaluació o avaluació compartida alumnes-professor per mitjà de rúbriques o matrius. Aquest sistema ens ensenyarà a valorar els aspectes que s'han de tenir més en compte en cada activitat per a realitzar-la d'acord amb els objectius perseguits.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

S'agraeixen els comentaris dels companys de classe a l'apunt.