dijous, 10 d’octubre de 2013

Llistat de temes i d'alumnes que exposaran el 28 i 30 d'octubre


TEMES
21 A
21 B
1.Contextualització historicocultural: antecedents històrics
25.Martínez, E
5.Burgos, E
2.Inicis d'un estat
27.Navarro, B
4.Bernal
3.Les grans conquestes
7.Cifuentes
22.Martos, G
4.L'extinció de la dinastia catalana i el Compromís de Casp
38.Torres, B.
2.Belenguer, A
5.Del Compromís de Casp a la Unió Dinàstica
1.Alberich
11.Galarza, N
6.El segle XV a la Corona d'Aragó: època de contradiccions
20.Juárez, P
36.Sancha, A
7.Poetes arabigovalencians: introducció i per què s'estudien
29.Panayiotopoullos, X
13.García, Victoria
8.Ibn Khafaja d'Alzira
10.Farinós
6.Calvo, E
9.Al-Russafí de València
3.Arnau, J
3.Benet, H
10.Ibn al-Abbar de València
5.Bermejo
32.Rodríguez-Blanco
11.La poesia trobadoresca: llengua i gèneres poètics
37.Tormo, J
1.Barbero, L
12.La fina amor o l'amor cortés 6.Carbonell 7.Campos, L
13.Les trobairitz occitanes i la Comtessa de Dia 8.Durán, M 15.Giménez, A
14.Jaufré Rudel
9.Expósito
39.Todossantos
15.Bernat de Ventadorn 16.González, P 19.Marchetti, A
16.Guillem de Berguedà
21.Leandro, D
25.Muñoz, M
17.Ramon Llull, abordar-lo com a poeta
28.Negro, C
14.García, Sergio
18.Presentar el poemari del Llibre d'Amic e amat 24.Lurbe, D 20.Martínez, Alejandro
19.Anselm Turmeda (com a poeta)
23.Luna, H
30.Rocher, M
20.La lírica entre els trobadors i el Segle d'Or. S. XIV
17.Guill, P
27.Pazmiño, AJ
21.Pere March
11.Ferrandis
26.Negro, M
22.Andreu Febrer
2.Aricapa
31.Rodríguez, E
23.Gilabert de Pròixita
13.García, M
34.Román, GJ
24.El segle XV i la Literatura
12.Flor, D
28.Peña, S
25.Jordi de Sant Jordi
14.Gil, A
18.López, M
26.Ausiàs March (Vida)
4.Baeza
35.Ruiz, N
27.Ausiàs March (Obra: classificar els poemes)
22.Llácer, J
21.Martínez, M
28.1r poema comentat d'Ausiàs March 34.Rodríguez, R 29.Perpiñán, E
29.2n poema comentat d'Ausiàs March
36.Serrano, F
33.Rojas, F
30.Jaume Roig
35.Ropiñón, M
9.El-Hartiti, Y
31.Fragment comentat de L'Espill 26.Navalón 37.Serra, V
32.Joan Roís de Corella
19.Jareño
17.Higueras, P
33.Poema comentat de Roís de Corella 39.Viana 38.Taberner, M
34.La poesia Satírica Valenciana
30.Pedrero, C
23.Mascarós, MC
35.Lo procés de les olives 32.Porro, B 40.Vidal, JJ
36.Jaume Gasull: Lo somni de Joan Joan 33.Ramírez, MJ

37.Diferents amors a la poesia medieval
41.Villena, P
16.Gisbert, L
38.Influència de la llengua àrab en el vocabulari valencià
31.Pérez, S

39.Poetes i poetesses medievals musicats i cantautors
15.Gómez, D
24.Montúfar, K
40.Recita un poema complet o els 20 versos inicials 18.Hernández / 40.Villalón 10.Enciso / 11.García, Lydia


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

S'agraeixen els comentaris dels companys de classe a l'apunt.