diumenge, 13 d’octubre de 2013

SETMANA 3 CLASSE DE VALENCIÀ

DILLUNS 7
El primer dia d'aquesta setmana vam anar a la que es podria dir és la classe oficial de Valencià per a tot el curs (la 233). Vam començar la classe corregint les preguntes dels poemes "El viatge de les mans" de Ibn Khafaja d'Alzira i "Tinc un desfici, ai, inclement" de La Comtessa de Dia. A mi em va tocar corregir la pregunta número 8 del poema de La Comtessa de Dia. Vaig seleccionar els dos versos següents:
 
Sapigueu que goig hauria
si us tingués en lloc del marit 
En la meua opinió, aquests versos resumeixen perfectament el poema, ja que mostren l'amor que té ella per l'home, a pesar de tindre marit.
Després de parlar sobre alguns aspectes dels dos poemes, Toni ens va dir que ens juntarem en grups de quatre per a comparar els poemes amb llibres o situacions de l'actualitat. Jo em vaig juntar amb Marc Ferrandis, Jorge Llácer i Fernando Viana.
També ens va dir que ens llegirem el comentari del poema de la Comtessa de Dia, fet per Rosario Delgado Suárez, per a que així, poguérem veure com es fa un comentari de text, en aquest cas, d'un poema. Finalment ens demanà que per al pròxim dia, intentàrem portar el llibre de "Les veus del temps" per a que poguérem treballar amb ell.
 
 
DIMECRES 9 D'OCTUBRE
Aquest dia no vam tindre classe perquè era el dia de la Comunitat Valenciana.
Com tots els anys, aquest dia es commemora l'entrada de Jaume I a València després de la conquesta als moros l'any 1238.
En resum, va ser un dia de molta festa i molta tradició a València. Jo, desgraciadament, em vaig tindre que quedar a casa fent deures.
 
 
DIJOUS 10
 Dijous vam estar a la 233 com sempre. Toni va començar la classe dient-nos que per a fer la literatura més fàcil d'aprendre, cada alumne faria un xicotet treball sobre diferents temes que Toni ens va donar en un full. En ell també hi havien les orientacions i terminis següents:
- L'alumne ha de consultar 2 fonts diferents:
   · Llibre de lectura
   · Document trobat a Internet:
      1. Wiki del curs
      2. Enciclopèdia o web en línia
- L'extensió serà d' entre 200 i 250 paraules (breu) i cal seleccionar amb bon criteri la informació.
- Es publicaran el 24 i 27 d'octubre, abans d'exposar-los a classe.
- L'escrit tindrà títol, autor del treball, i dos o tres subapartats temàtics.
- El treball serà exposat a classe memoritzat i tindrem entre 60 i 90 segons.
- El treball serà exposat i gravat el 28 i 30 d'octubre.
- L'activitat suposarà 1 punt de la nota final.
Jo vaig elegir el treball 38 que parlava sobre la influència de la llengua àrab en el vocabulari valencià, i per sort, és el que m'ha tocat.
Finalment, Toni ens manà que férem les activitats del poema "Balada" de Andreu Febrer per al dilluns.
 
 
OPINIÓ PERSONAL
Aquesta setmana ha estat una setmana estranya. Ningú s'esperava que el dijous Toni ens digués que tindríem que exposar un treball de literatura. Aquesta proposta em pareix una gran idea perquè d'aquesta manera aprendrem literatura més ràpid i fàcilment. També vull donar la meua opinió sobre el tema que m'ha tocat. Em sembla un gran tema en el què puc treure molt profit, ja que al valencià, hi ha moltes paraules que provenen de l'àrab.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

S'agraeixen els comentaris dels companys de classe a l'apunt.