diumenge, 10 de novembre de 2013

ADÉU LITERATURA, BON DIA ADEQUACIÓ

DILLUNS 4
 
Dilluns acabarem les exposicions. Primer començarem els alumnes que no ho havien pogut fer encara i després els que tenien una segona oportunitat. Toni els va donar a alguns alumnes de classe, un full per a valorar les exposicions i, així, veure que és més difícil del que pareix. També ens informà de que al pròxim dia hi havia que portar impreses els primer fulls sobre l'adequació.
 
 
DIMECRES 6
 
Dimecres varem començar amb l'adequació. Toni va definir l'adequació com la propietat que tenen els textos d'adaptar-se a un context comunicatiu. Toni ens posà a la pissarra un mapa mental per a que el copiarem i anàrem veient els conceptes principals. Els punts són els següents:
 
1. Canal:
   - Oral
   - Escrit
 
2. Grau d'elaboració:
   - Preparat
   - Espontani
 
3. Temps:
   - Compartit
   - No compartit
 
4. Espai:
   - Compartit
   - No compartit
 
5. Comunicació
   -Línia de comunicació
      · Unidireccional
      · Multidireccional
   - Emissors
      · Unilateral (1 emissor)
      · Multilateral (Més de un emissor)
 
6. Àmbits d'ús:
   - Privat
   - Públic
 
7. Tipus de text:
   - Narratiu
   - Informatiu
   - Argumentatiu
   - Estètic
 
8. Gènere textual
 
9. Finalitat comunicativa
   - Relatar
   - Informar
   - Convèncer
   - Produir bellesa
 
 
DIJOUS 7
 
Dijous varem corregir els dos exercicis que Toni ens havia manat el dia anterior. Després, Toni ens va donar en un full el mapa mental que havíem copiat el dia anterior fet per ell. Finalment, varem donar un poc de variació lingüística. La variació lingüística pot ser diferent depenent el factor que l'acompanya:
- Temps/ Diacrònica
- Espai/ Diatòpica
- Grup social/ Diastràtica
- Situació comunicativa/ Diafàsica
 
Nosaltres ens anem a centrar en la Diafàsica. Al final de la classe, Toni ens va dir que intentarem fer un mapa mental però, en aquest cas, de la variació lingüística.
 
 
OPINIÓ PERSONAL
 
En la meua opinió, aquesta setmana hem vist molts aspectes nous però no molt difícils. En resum, ha sigut una setmana relaxa, però amb molts continguts.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

S'agraeixen els comentaris dels companys de classe a l'apunt.