dissabte, 9 de novembre de 2013

Aprenem a fer apunts

Aquesta setmana hem acabat de fer les últimes exposicions de poesia medieval les persones que no pogueren fer-les el dimecres i el dijous de la darrera setmana i vam tenir que imprimir un parell d'arxius sobre l'adequació.
Dimecres vam seguir treballant, aquesta vegada en l'adequació, Toni ens va explicar els factor fundamentals i ens va ensenyar a fer un mapa mental dels primers quatre fulls, en el qual dividíen l'adequació en nou factors principals:
- El canal. Que podía ser oral o escrit.
- El grau d'elaboració. Si és preparat o espontani.
- El temps. Pot ser compartit o no compartit.
- L'espai. Al igual que el temps, si és compartit o no.
- La comunicació. Que podia ser de quatre tipus:
      · Unidireccional, entre dues persones i multidireccional, més de dos persones.
      · Unilateral, sols parla una persona i multilateral, si totes les persones intercambien la funció d'emisor i receptor.
- Els ambits d'ús. Si és privat o públic i, depenent d'aixó, si és literari, cientifico-técnic, periodístic, polític, publicitari, académic i juridico-administratiu.
- El tipus de text. Narratiu, informatiu, argumentatiu o estétic.
- El génere textual. Pot ser teatral, narratiu, líric i didàctic.
- Finalitat. Si conta coses, informa, produix bellesa, etc.
El dia següent vam seguir practicant per a l'examen i vam corregir els exercicis 1 i 2 de les pàgines 59 i 61 que Toni va manar que ferem el dia anterior i ens va dir que anaren fent un mapa mental de la varició lingüística per al pròxim dia perquè anàrem practicant.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

S'agraeixen els comentaris dels companys de classe a l'apunt.