divendres, 22 de novembre de 2013

Comentari dels tres poemes

Comentari dels poemes: Balada ( Andreu Febrer), Poema LXVIII (Ausiàs March) i La balada de la garsa i l'esmerla (Joan Roís de Corella).

Introducció:
Balada (Andreu Febrer):  Els motius pels quals he triat aquest són perquè el tema que tracta m´ha paregut molt interessant i senzill de comprendre.

Poema LXVIII (Ausiàs March): Les raons pels quals l´he triat han sigut per la seua originalitat i pel to sarcàstic de l´última estrofa.


La balada de la garsa i l´esmerla (Joan Roìs de Corella): E triat aquest fragment per la molt elaborada metáfora de les aus i el tema de l´amor recíproc.


Argument:

La Balada d´Andreu Febrer: Aquest fragment tracta del desamor que pateix el jo líric per la seua ruptura.

Poema LXVIII d´Ausiàs March: El fragment tracta d´una comparació que fa ell amb un vailet, dient que ell no seria capaç de deixar-la mai.


La balada de la garsa i l´esmerla: Aquest fragment fa un metáfora on la qual, l´autor es compara amb una 

esmerla, la qual está enamorada d´una garsa, i vol una prova d´amor recìproc d´aquesta.

L´estil del poema:

 La balada d´Andreu Febrer: Empra molt sovint l´adhectivació i algunes metáfores, sobretot relacionades amb el desamor. El jo lìric es manifesta amb un protagonista intern. Poseix una estructura de cançó, amb una glosa i un estribillo (puix qu´ieu no sui vostre, de qui será ? Mort, vine tost, feneix ma aspra ventura!). La métrica del poema consisteix en versos decasílabs, amb rima consonat, i rimant els versos pars entre si, i el mateix amb els impars.  Alguns mots que el descriuríen serien: trist, personal, i molt sentimental.

Poema LXVIII d´Ausiàs March: Empra molt la comparació i també la metáfora, lo qual es nota on cuan

es fa la autocomparació amb el petit vailet. També fa un breu us del to sarcàstic a l´ùltima estrofa, fent una alegoria sobre l´amor carnal. La métrica del poema es d d´ún únic vers; decasílab, amb rima consonant i amb la el primer vers amb amb el quart i el segon amb el tercer. Podríem descriure-ho com noble , cortés i amorós.

La balada de la garsa i l´esmerla: Fa un ús mol freqüent de la metáfora, per la seua comparació amb

 l´esmerla. Apareix un jo líric intern al poema que es representa com una esmerla. Aquest fragment també poseix la estructura de cançó . La métrica d´aquest fragment es de versos dodecasílabs a la glosa, i de versos octosílabs al estribillo; es de rima consonant a les dues parts, peró la rima de la glosa es igual a la del fragment anterior, mentre que la del estribillo es fa rimant la primera estrofa amb la tercera, i la segona amb la quarta. 

Conclusió: 
Per a concloure, vull destacar, al menys, els següents punts:
- Els temes de l´amor que he treballat han sigut: el recíproc, el cortés i el desamor.
- Andreu Febrer pertanyia a la llírica cercana al Segle d´Or;  Ausiàs March fou del Segle d´Or, juntament amb Joan Roís de Corella.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

S'agraeixen els comentaris dels companys de classe a l'apunt.