dijous, 21 de novembre de 2013

Comentari guiat de tres poemes medievals

1r POEMA "EL VIATGE DE LES MANS"

"El viatge de les mans", he elegit aquest poema perque emb pareix molt fácil de compendre y m'agrada. El que més m'agrada del poema és amb la sinceritat amb la que conta l'acció. Tracta que durant la nit, un home i una dona hi estaben bevent, l'home començ a comparar a la dona amb les flors (margarides, roses...), una volta els dos despullats la dona va comparant-lo amb un sabre, mentre les mans de l'home corrien amun i avall dels seus pits. Algunes metáfores són margarides de la seva boca, reflecteix que té les dents molt boniques, el lliri del seu cos, hi és una comparació amb el lliri i el cos de la dona. El jo liric manifesta el sentimet de l'home per la dona. Nohi te rima. Aquest poema es pot comparar amb una cita real amb la teva parella. Per acabar, la meva opinió es que es un poema molt bonic l'autor expresa el sentiment de l'amor molt clar així com el seu estat d'anim.

2n POEMA "TINC UN DESFICI, AI, INCLEMENT"

"Tinc un desfici, ai, inclemet, la meua elecció d'aquest poema és perque conta una situació angistiosa i deixa el dupte, aquestos poemes emb solen agradar. El poema narra la situació en la que una dona s'enamora d'altre home que no és el seu marit, aquesta situació la porta al límit perque ha bessat l'amant i no vol que el seu marit se n'adoni del que ha succeit, ella no pot controlar els seus pensaments i pateix. He reconegut les metafores "m'ha malferit" on es refereix al fet d'enamorarse d'ell. Compara l'amor mab l'esport, parla de que hi son igual de bonics. El jo liric del poema parla de la contessa. Té una rima assonant, amb una rima de 9 silabes cada vers. Aquesta historia es pot comparar amb una historia real pero es més freqüent en telenoveles on s'encreuen les parelles. Pense que és un poema que val la pena llegir, el autor manifesta el desengany.

3r POEMA "FRAGMENT D'ESPILL O LLIBRE DE LES DONES"

"Fragment d'espill o llibre de les dones", he elegit aquet últim poema perque emb pareix extrany, perque d'el que es queixa el home de la dona es sol queixar la dona de l'home. El poema conta l'histporia de una parella, hi és una situació on els dos estaven al llit, l'home al abraçar-la es queixa de que puna i que de que cuant vol dormir i no s'adorm comença a molestarlo i si s'adorm ronca molt, també es queixa de les accions que fá ccuan li abaixa la regla, queh i tira el mocador on li pareix. Una metáfora és que els eriçons tenien igual les punxes. La compara amb un porc perque ronca, te una rima assonant. Métrica de 3 síl.labes per vers, hi es pot comparar amb expectacles de cara al public. Per a acaar la meua opinio es que es un pema curt pero que t'introdueix en la situació y ets deixa extranyat

ADJECTIUS:
 "El viatge de les mans"- Amorós, romantic i apassionat
"Tinc un desfici, ai, inclement"- Desengany, deshonra i desig
"Fragment d'espill o llibre de les dones"-Repungnancia, alteració y guarrería

CONCLUSIÓ GENERAL

Sobre el llibre y els pomes, emb pareix un llibre per a apendre nous aspectes de poesía y noves formes y idomes de recitarla, els pomes cuant els entens son curiosos y alguns, molt bonics y amb una serie de idees que es queden en el cap.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

S'agraeixen els comentaris dels companys de classe a l'apunt.