dimecres, 27 de novembre de 2013

Entrada extra

Aquesta entrada és per si puc pujar un poquet de nota.Vaig a posar-vos el mapa mental de la varació linguística i els registres perquè ès molt  util a l'hora de contestar preguntes sobre textos.

                                                             VARIACIÓ LINGUÍSTICA

             -DIACRONICA-V.Històriques-Temps.
             -DIASTRATICA-V.Socials-Grup social.
             - DIATÒPICA-V.Geogràfiques-Espai.
             -DIAFÀSICA-V.Estilistiques-Situació comunicativa.


REGISTRE pot ser:                                CANAL pot ser:
-Formals:                                                 -Oral:
*Cientificotècnic                                        *No espontani, preparat
*Literari                                                     *Espontani: inmediat, simple , gestual , no preparat.
*Estàndar                                                  -Escrit:
-No formals:                                            *Elaborat
*Col-loquial                                               *Complex en lèxic i sintaxi
*Vulgar                                                      *Signes de puntuació
*Argots
           


TEMA:                 
 *Especialitzat              
*No especialitzat                                

INTENCIÓ COMUNICATIVA:      
          
*Subjetiu- sentiment influir en el receptor.
*Objetiu- neutre, informar.  

RELACIÓ EMISSOR-RECEPTOR:

 * Molt formal
 * Formal
 *Poc formal
 * Vulgar


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

S'agraeixen els comentaris dels companys de classe a l'apunt.