dilluns, 18 de novembre de 2013

Exàmens a la vista


A les últimes classes ens hem dedicat a fer i corregir els exercicis de l'Adequació, utilitzant les fulles que havíem d'imprimir i els mapes mentals que ens ha donat Toni.

Vam rebre un altre full, al qual hi ha un text anomenat ' El codonyat' i que té unes qüestions per resoldre.
Miràrem també la modalització i la dixi, podem identificar-les gràcies als mapes mentals, que tenen les següents marques per poder identificar-les:
Modalització:
- Les interjeccions.
- Fenòmens d'èmfasi.
- L'alternança de codi.
- Les modalitats oracionals no assertives.
- Afixos, prefixos i sufixos
- Elements lèxics.
- Les unitats fraseològiques.
- Algunes figures retòriques

I la dixi (la dixi textual no va per a l'exàmen)
- Dixi temporal.

- Dixi personal.
- Dixi social.

- Dixi espacial.
I finalment he de dir que dijous vàrem fer l'exàmen dels poemes alguns que no l'havien fet.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

S'agraeixen els comentaris dels companys de classe a l'apunt.