diumenge, 17 de novembre de 2013

Recta final: dulce de membrillo o codonyat?

Aquesta setmana ja hem notat que s'arrima el final d'avaluació. La setmana d'exàmens està próxima y els nervis están aflorant. Aquesta setmana hem acabat de donar la part de llengua que ens tocava per a aquesta avaluació. El temari el podem agrupar de la següent manera:
  • Adequació: es la propietat que tenen els textos d'adaptarse a un determinat context comunicatiu. Aquest tema el començarem la setmana passada i ja havíem vist tots els punts que la componen, però encara així aquesta setmana faltaven acabar uns punts que no estaven clars.
  • Variació lingüistica: són les distintes diferéncies que hi han entre la parla de diferents persones d'una mateixa llengua. Els factors que afecten a la variació són el temps, l'espai, el grup social i la situació comunicativa.
  • Modalització: es el fenómen que dóna compte la manera com l'emissor incorpora marques de la seua preséncia.
  • Dixi(personal, espacial, temporal i textual)
  • Les veus del discurs.
Encara que tots aquests temes es poden ampliar molt més cal dir que no es molta matéria ni tampoc nova però té alguns punts que són difícils sobretot alhora de analitzar un text( em referisc sobretot a la dixi).
La resta del temps l'hem dedicat a activitats que amplien i estableixen els continguts. A més, vam aconseguir que el comentari de poesia es llevara perque era una quantit de treball que no podiem asolir amb tot el que cal estudiar.
Una de les activiats que em va paréixer curiosa fou el text del codonyat. El codonyat es o millor dit era un producte alimentici típic dels nadals com a postre. L'autor en un primer moment ens mostra com té nostàlgia per probar un postre cada vegada més inusual a la societat Poc  a poc s'adonem que ell compara el codonyat amb l'ús del valencià cada vegada menys utilitzat per la població. La forma com aborda em pareix curiosa com a poc.
Açó es tot el que hem fet aquesta setmana a grans trets, s'aproxima la data de la prova i ja tenim tota la matéria ara fa falta ''TimeToStudy''

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

S'agraeixen els comentaris dels companys de classe a l'apunt.