diumenge, 10 de novembre de 2013

Últimes exposicions, l'adequació i mapes mentals

Aquesta setmana per fi hem donat per acabar el tema de les exposicions de la poesia medieval valenciana i catalana. A més, hem acabat la literatura del primer trimestre y comencem amb la llengua. El primer que hem donat es l'adequació( la propietat que tenen els textos d'adaptar-se a un context comunicatiu). Toni vol que donem aquesta part de la llengua, la variació lingüistica i la literatura per a la prova que farem abans de les avaluacions. Tot cal dir-ho, aquesta part de la llengua em pareix més fàcil d'estudiar ja que la literatura i sobretot el comentari de text té un punt molt més subjectiu, en canvi l'adequació que es teoria ''pura i dura''.

Per una altra banda, ens ha introduit a una nova forma de fer apunts: els mapes mentals. Aquest tipus de síntesi d'una determinada matéria es diferencia de l'esquema o el resum perque es basa en generar una imatge mental( de ahí ve la paraula) del contigut que préviament has estudiat i desenvolupar una série de conceptes a partir d'una idea central.

El primer mapa mental l'ha fet Toni, es el desenvolupament de l'adequació i es desarrolen aquests conceptes:

Adequació

Temps

 • No compartit
 • Compartit

Espai

 • No compartit
 • Compartit 

Comunicació

 • Unilateral/Multilateral 
 • Unidireccional/Multidireccional

Ámbits d'us

 • Privat/Públic
 • Literari, periodístic, publicitari, cientifico-técnic, polític, administratiu, col·loquial

Tipus de text

 • Narratiu
 • Informatiu
 • Argumentariu
 • Retóric

Canal

 • Oral/Escrit

Grau d'elaboració

 • Espontani/Elaborat

Finalitat comunicativa

 • Relatar
 • Expressar sentiments
 • Informar
 • Convéncer   
Tot açó que está ací escrit en menys de mig foli si utilitzes un mapa mental. La resta del temps hem donat la variació lingüistica o dialectal, com no tots els parlants parlen i ha distintes variacions que són:
 • Diacrónica: Diferéncies que hi ha en l'ús d'una mateixa llengua entre persones de diferents èpoques o generacions.
 • Diatópica: Diferéncies que hi ha en l'ús d'una mateixa llengua entre persones de regions, comarques, ciutats ... diferents del domini lingüistic.
 • Diastràtica: Diferéncies que hi ha en l'ús d'una mateixa llengua entre persones de distints grups socials.
 • Diafàsica: Diferències que hi ha en l'ús d'una mateixa llengua segons la situació comunicativa. 
Finalment, cal dir que aquesta ha sigut una setmana molt productiva en l'assignatura de valencià i ja comencen a haver nervis sobre la prova d'ací dues setmanes.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

S'agraeixen els comentaris dels companys de classe a l'apunt.