dilluns, 18 de novembre de 2013

Últimes semanes de l'avaluació

Dilluns hi havia que portar a classe el mapa mental de variació lingüística fet per nosaltres, que alguns companys van expossar en classe. Després Toni ens va donar el mapa mental fet per ell. Nosaltres ens varem centrar en la variació de tipus diafàsica y vam vore els seus factors i els seus registres.

Dimecres Toni ens va donar un altre full on estava l'útim apartat que veuriém de llengua de cara a l'exámen.
En aquest full havien quatre punts, però la impersonalitat no la vam donar. Eren el següents:

 • La modalització: N'hi han diferents marques de modalització:
  1. Fenòmens d'emfasi
  2. Modalitats oracionals no assertives
  3. Afixos, prefixos i sufixos
  4. Elements lèxics
  5. Les interjeccions
  6. Unitats fraseolòlogiques
  7. Figures retòriques
  8. Alternança de codi
 • Les dixis:
  1. Dixi personal
  2. Dixi social
  3. Dixi espacial
  4. Dixi temporal
  5. Dixi textual
 • Les veus del discurs:
  1. Polifonia
  2. Intertextualitat
Dijous vam fer 2 exercicis sobre l'adequació,  on teniem que fer un análisi de l'adequeació de dos textos. Toni ens va donar un altre full amb dos exercicis més.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

S'agraeixen els comentaris dels companys de classe a l'apunt.