diumenge, 22 de desembre de 2013

Comentari de text: L´alletament dels fills

L´autor del fragmen "L´alletament dels fills" es Sant
Vicent Ferrer, escrpitor valencia amb una formació intel·lectual adquirida en les millors universitats de l´època, entre les seues professions destaca la de conseller i confessor reial. En el fragment, Vicent Ferrer parla sobre la finalitat de les mamelles de la dona, ja que l´únida funció es alimentar als seus fills a mes d´abstener-se de relacions sexuals durant tres anys després del part. La finalitat del fragment es influenciar a les dones per anar mes tapades a mes de que no tingueren relacions entre padrins y madrines.

El genere literari al que pertany es un sermó i el tema principal es el pcat d´incest de relacions sexuals entre padrins y padrines. Els principal arguments que dona per a defensar la segua tesis es que el primer fill mamará llet bona i per tant tendrá mes força que el segon fill que será mes debil perque mamará llet roïna, per aixó diu que els pares i mares tenen que estar 3 anys sense relacions. Utilitza un registre col·loquial a mes d´un estil també col·loquial ja que utilitza preguntes retóriques i mots com: "Porcas!" o "Freixures" a mes de l´utiliztació del valenciá de l´época.

L´autor tendría que ser un home molt religiós que vol seguir totes les lleis catoliques per damunt de tot. El destinari es el poble pla degut als col·loquialismes que utilizta, i l´época sería l´Edat Mitjana. Aquest fragment no el relacione amb ningú text degut a que la misotjinia quasi ha desaparegut i l´importancia de la religiositat ha disminuit.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

S'agraeixen els comentaris dels companys de classe a l'apunt.