dijous, 19 de desembre de 2013

Comentari: Sermó de Sant Vicent Ferrer "L'alletament dels fills"

Comentari elaborat a mà i passat a l'ordinador:

L'autor d'aquest text és Sant Vicent Ferrer. Va nàixer a València en 1350 i va morir en 1419. De ben jove, ingressà en l'ordre dels dominicans o frares predicadors. Fou conseller i confessor de diversos membres de la família reial. Durant tota la seua vida ha estat involucrat profundament en qüestions religioses, per tant molts sermons importants de l'época els va escriure ell mateix. Un exemple és aquest fragment que vaig a comentar sobre un dels sermons d'aquest autor: "L'alletament dels fills". Aquest sermó va tindre com a finalitat el conveciment o persuasió de les persones d'acord amb el sermó, per tal de que els oyents no "pecaren".

Es tracta d'un sermó, un text oral argumentatiu amb finalitat de persuasió. El tema és  la cria dels xiquets per part de les mares, donant com a exemple el seu alletament als bebés i xiquets fins tres anys de vida, segons Sant Vicent. També es dona com a exemple del que no es pot fer, segons ell,  és utilitzar les mamelles femenines com a element per a seducir als homens o per al amor carnal, tema el qual s'explica al sermó de "No faràs fornicació".

Hi abunden expressions col·loquials als sermons de Sant Vicent Ferrer, ja que va dirigit a la societat planera; per això s'usen mots com freixures o putes, referint-se a pits i a "mullers pecadores", respectivament. Destaca la forma de persuasió que dóna Sant Vicent, per expemple: "Per  al creixement de la criatura, ha d'alletar al fill durant tres anys de vida". Ací dona unes pautes de manera imperativa, per tal que la gent que l'escolta seguix amb les "normes".

L'autor escriu el sermó per a ell mateix, per tant no es va enquadernar ni estaba dirigit al comerç literari  ni a la seua publicació. Els sermons sòn orals, per tant els destinataris estaran presents a l'hora de la recitació. També hi haurà mès d'un receptor en el moment de promulgar-lo.

Els sermons actualment es seguixen recitant, però es prediquen d'altres no tan radicals, en la meua opinió. Actualment aquestos sermons es guarden com a patrimoni per tal de conservar la història de Sant Vicent Ferrer.

Crec que aquestos sermons són massa radicals i propis de l'época en alguns aspectes com el tracte de la dona com una persona que treballa sols a casa cuidant als xiquets. També crec que són massa llargs per a una exposició oral. Una exposició, per a fer que siga comprensible i arribar al públic no ha de durar tantes hores.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

S'agraeixen els comentaris dels companys de classe a l'apunt.