dissabte, 11 de gener de 2014

Cometari del text; Les cróniques de Jaume I
L'obra, es una obra dels segles XIII i XIV, sobre les croniques de Jaume I, esta dividida en 4 parts, esta escrita per Ramon Muntaner en un llibre anomenat Les veus del temps on hi estan ecrites les obres més importants de la literatura catalana, arreplegant poemes y histories de autors com per exemple Ibn Khafaja, Ausiàs March, Bernat Metge....
L'autor d'aquesta historia (Ramon Muntaner) va náixer a Peralta, Girona, en 1265 y va morir en Ibiza 1336, va escriure el Tirant lo Blanc, escrivia les seves obres fixat-se amb les seves vivencies com a soldat en l'exercit d'infanteria.

L'história conta la vida del cavaller Jaume I, en la primera part diu que l'arquebisbe de Narbona va tindre un enfrentament dins de la ciutat amb els moros que només volien eixir de la ciutat, la població volia perseguirlos perque pensaben que anaven a matar a cuasi tota la població, fins que els agafaren i es va desencadenar amb una batalla, a Jaume I li varen llançar una fletxa pero no va atravessar el cervell, inalmemt els moros varen derrotar als cristians y es varen fer amb el poble, varen crear noves Corts encara que hi eren il.legals, els bisbes es van presentar per a recuperar el que era seu y varen recuperar la ciutat, la segona part tracta sobre que els que varen vençer añs moros varen anar a buscar a l'arquebisbe de Narbona per a agrair la confiança que hi tenia amb ells y els varen ajudar, aquestos, varen contar com va anar la conquesta y que varen fer amb els moros, i com a fet mes rellevant varen contar orgullossos que varen ficar la bandera a la part mes alta de la torre, la tercera part parla sobre el problemes de de matrimoni format per Pere el Católic i Maria de Monpeller, pares de Jaume I, on Pere es va cassar amb Maria de Monpeller, aquest la va deixar per altra dona, es va enamorar en un dels viatjes que hi feia, María no va mostrar cap senyal de tristessa perque mai contava res pero si que se li notava y els seus familiars varen contractar a Pere per a que li tornara la feliçitat oferint-li arreglarli la vida, els van convençer i aquella nit, Pere y María varen donar vida a Jaume I. L'ultima part de l'historia conta una batalla que va começar cuant tres barens Françesos es presentaren en Sicilia  amb un gran exércit compost per tres-cents cavallers anomnats <Els cavallers de la mort> volien combatre contra Galeano, aques es va assaventar i va preparar l'exercit amb els pocs soldats que hi tenía, es varen presentar en Galeano amb molta més valentia i mab només un crit amb una frase atronadora els françesos es varen condicionar durant tota la batalla i van perdre.

La crónica l'he elegit perque emb quidra l'atenció aquestes histories de batalles i en esta conta un poc la vida i batalles, és molt interesant, el que més m'ha agradat ha sigut l'ultima obra en la que parla de la batalla contra els Françessos.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

S'agraeixen els comentaris dels companys de classe a l'apunt.