dilluns, 13 de gener de 2014

"Declaració d'amor amb l'espill", per Joanot Martorell

El fragment que vaig a comentar és la “declaració d’amor amb l’espill” (cap. CXXVI-CXXVII), novel.la de Joanot Martorell  que va nàixer a Gandia (1414-1468). Va participar en confictes cavallerescos. Hi ha  algunes lletres de batalla, on el cavaller reptat tenia dues opcions: retractar-se d’allò de què era acusat o lluitar amb el demandant. També va viatjar a diversos indrets d’Europa, cosa què apareixen reflectits en la novel.la. "Tirant lo blanc" va ser escrit entre 1460-1468 i publicat a Valencia el 1490. Fou Martí Joan de Galba qui va acabar-la ja que Martorell va morir sense fer-ho. És considera una obra de molts gèneres diferents: de caballeria, militar, històrica, erótica, psicológica,etc.

El fragment conta l’història de Tirant, quant s’anava al port per fer patir a les galeres la princesa va cridar a Diafebus i li va pregar que li digué de part seua que fora de seguida per a parlar amb ella. Tirant va imaginar per a que volía parlar i va comprar el més bell espill. Quant l’emperador es va retirar, la princesa agafà a Tirant per a preguntar-li que li ocorria. Amb tanta insistencia de la princesa, ell li va donar un espill dient-li que ací veuria a la dona que ell ama. Quant la princesa veu l’espill es ve ella mateixa reflectida.

L’estil i la llengua són tancants, amb un registre col.loquial i directe, que apareix sobretot en les escenes amoroses i protagonitzades per mulleres.
S’ha anomenat de novel.la psicológica ja que els personatges no tenen un perfil lineal, creixen interiorment i evolucionen psicològicament. També com a novel.la erótica, un amor real en el qual el sexe és un dels eixos bàsics.

A l’època en què s’escrigué aques obra va tindre un gran èxit en la societat del seu moment. Els lectors els agradava que es narrara un fet que era una obsessió del moment: l’alliberament de l’Imperi d’Orient, que estava sotmés als turcs.

En conclusió, el capítol narra una situació amorosa,  entre Tirant i la princesa. On es confessen els verdaders sentiments entre ells on hi ha un element que dòna importancia o cert misteri, l’espill, que Tirant utilitza com a medi per a declarar-se.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

S'agraeixen els comentaris dels companys de classe a l'apunt.