dimecres, 29 de gener de 2014

Joanot Martorell i la seua obra

No es sap amb sertessa l’any exacte en el qual va naixer el cavaller procedent d’una familia noble,Joanot Martorell,pero es sap o almenys es suposa que va ser entre els anys 1413 i 1414 a Gandia.Després de escriure numeroses obres i combatre en algunes lluites,va morir l’any 1468.

A part de la seua obra maestra,Tirant lo Blanc,de la que parlarem més avant,Joanot Martorell es autor d’altres valuosos escrits.Un gran exemple són les lletres de batalla que va escriure quan es va generar el comflicte amb Ausiàs March.Aquestes lletres de batalla es conserven a la Biblioteca Nacional,a Madrid,amb un altra magnífica pero inacavada obra de Martorell:Guillem de Varoich.Aquesta obra li va servir posteriorment a Joanot Martorell com a base dels trenta-nou primers capítols de Tirant lo Blanc. En aquesta novela es conta la história d’un noble que, avorrit i desenganyatd el món, es retira en una ermita a fer peniténcia. Mentrestant, els moros ocupen Anglaterra i ell, esdevingut per uns estranys designis cap dels exércits anglesos, allibera el país de I'ocupació sarraina. . Al concluir la seua missió, torna a la vida ermitaña.A la biblioteca nacional tambe es trova altra obra inacavada de Martorell:Flor de cavalleria.
Es de gran suposar que Joanot Martorell va començar a escriure Tirant lo Blanc l’any 1460 després de que tornara d’un viatge de Italia.L’argument de la novel·la conta com Tirant de camí a un Torneig per celebrar les nocesdel rei d’Anglaterra es traba amb el cavaller i ermita,Guillerm de Varoic,el qual li dona grans consells.Després d’aquell torneig Tirant marxa a França,Sicília i Rodes., on Tirant arriba a ser cap dels exércits bizantins. Després d'una serie d'aventures al nord d'Africa,torna a Constantinoble on es casa amb la princesa Carmesina, filla de l'emperador.Més tard és nomenat César de I'lmperi. El matrimoni mor poc després; Tirant victima d'una malaltia i Carmesina a causa del dolor per la mort del seu marit.
L’obra Tirant lo Blanc va ser escrita en el segle XV,un dels segles que sempre ha estat considerat de máxima esplendor per a la Corona d’Aragó,incluint per supost la ciutat de València,la qual tenia grans escriptors.En aquesta época van haber-hi grans conflictes,alguns dels cuals es poden veure reflectits en les obres,com el Compromís de Casp,la batalla i conquista de Nàpols o la batalla dinástica del rei Joan II amb el seu fill.
Peró, en efecte, i malgrat totes les contradiccions socials i culturals del segle XV, a les terres valencianes i al conjunt de la Corona d'Aragó,es ben cert és que, des de l'aparició dels primers símptomes renaixentiste,fins la mort de Joan Roís de Corella ,Ies lletres catalanes, i valencianes, mai no havien tingut abans, ni tindran després, una producció de tanta qualitat.
En la meua opinió l’autor pretenia fer un gran canvi en les novel·les de cavalleries,mesclant diversos factors de tipus de novel·les com la psicológica o l’erótica,peró el que alomillor no sabia es que anava a aproximar-se en gran part a les novel·les que tenim actualment.
El destinatari model podría ser un noble,peró de clase no molt alta,que tinguera coneixements bélics.
Respecte a la prosa,el llenguatge utilitzat per Martorell en Tirant lo Blanc es clarament un català culte.No obstant aixó el text es trova plagat de valencianismes i a voltes incorpora arabismes i castellanismes. Al Tirant lo Blanc, per tant, es conjuguen dos nivells estilístics,un de més culte, Ia valenciana prosa, i un segon molt més planer, més viu i acostat a la parla popular.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

S'agraeixen els comentaris dels companys de classe a l'apunt.