dissabte, 11 de gener de 2014

L'alletament dels fills"- San Vicent Ferrer.

Vicent Ferrer va naixer a València, va ser un escritor amb una formació intelectual  important adquirida  een les millors universitats de l'època , va ser conseller de algunes families reials.

En el fragment de L'alletament dels fills Vicent Ferrer parla  de les mamelles de les dones només tenen la funció d'alimentar als fills i no es poden ensenyar han d'estar tapades . Les dones han d'abstenir-se de relacions sexuals durant uns 3anys per a que la llet siga bona  per al  seus fills. La finalitat d'aquest sermon es conseguir que no es tinga ningú tipu de relacions sexuals entre padrins y padrines.

El gènere literari del text es un sermó , el tema principal es el pecat de l'incest les relacions sexuals entre padrinds y padrines.
Els principals arguments que dona Vincent Ferrer és que si la dona te dos fills el primer fill tindrá una bona llet , pero el segon tindra una llet roina pero aixó diu que la dona i el marit han d'estar 3 anys sense relacions sexuals.

El registre del text es col·loquial hi ha presència de vulgarisme com : "porcàs, freixures" hi ha presència de la utilització  de preguntes retòriques i reprodueix l'habla col·loquial del valencià de l'època.
En la meua opinió imagine a l'autor com un seguidor fidel de la religió catòlica que vol ensenyar la doctrina catòlica i fer-la complir al peu de la lletra. Els destinataris  son el poble on thia tot tipus de classes i l'època en que es situa és l'edat mitjana.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

S'agraeixen els comentaris dels companys de classe a l'apunt.