dilluns, 27 de gener de 2014

Ramón Llull: Libre de les bèsties.

El llibre de les bèsties es una novel.la moral on l'univers dels animals projecta el mon i el comportament de l'èsser humà. A mes a mes es una sàtira de les ambicions humanes,Ramon Llulll intercala un episodi novel.lesc en el qual les bèsties actuen segons la psicología de cada una d'elles ès atribuida nombroses vegades i així el mon dels animals,simbolitzat en la cort del lleó,es una caricatura del món dels homes.

Ramón Lull  va nàixer a Mallorca a l'any 1232 i va morir a 1316,Va viure a l'època feudal,pero no va viure al feudalisme,ell vivía a la ciutat on els catalans estaven somessos per els musulmans,ell estava vinculat a la casa reial.Va ser el creador del català en prosa,va ser filósof,teóleg,novel.lista i poeta.També va escriure en llatí,àrab i català.

Les característiques de l'època, estem al s. XIII on comença la gran expansió feudal.La derrota aragonesa i la mort de Pere el Católic dirigí l'expansió cap a Valencia i les illes Balears.Els monarques aragonesos van conquerir als àrabs gran part dels territoris,expandint el català.Es va instaurar un sistema feudal que era el pactisme,es a dir,la limitació del poder reial per part de les corts.

El proposit de Llull en aquest llibre es predicar als infidels fins a portar-los al martiri,escriure un llibre contra els erros d'aquests infidels i crear escoles monestir on ensenyar noves llengües per a l'educació dels misioners.En definitiva,la seua obra estava destinada a la conversió de musulmans,jueus i altres a la fe cristiana.Per a Llull,la literatura era una manera d'expressar un contingut misional que ocupà el lloc central dels seus interesos i servir l'eixamplament de l'expansió católica.

Les característiques que destaquen de la prosa de Llull son elegants,lógiques i massa modernes per al s.XIII amb una sintaxi molt representativa.Adaptá solucions léxiques,utilitza els recursos de la poesía provenzal i els adapta a un context religiós o de vegades biogràfic.Llull es el pare de la literatura catalana per fer destacar elements com l'originalitat del seu pensament.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

S'agraeixen els comentaris dels companys de classe a l'apunt.