dijous, 16 de gener de 2014

Treball d'investigació i creació de prosa medieval


A. TREBALL D'INVESTIGACIÓ D'UN LLIBRE MEDIEVAL (1 punt)

1. Cal seleccionar un llibre concret del llistat de més avall sobre el qual redactareu un treball de 350 a 400 paraules i tot seguit inventareu un fragment semblant al del llibre escollit. Trieu-lo d'acord amb l'interès més viu que us haja despertat la lectura dels fragments publicats a Les veus del temps. Penseu en l'obra que us ha cridat més l'atenció i sobre la qual voleu tenir un mica més d'informació. Teniu en compte també que haureu de crear un fragment original sobre el mateix llibre com a activitat creativa.

2. El material d'on extraure la informació que necessiteu el trobareu clarament enllaçat a la barra lateral d'aquest blog i al vostre blog portfoli: cada enllaç us envia a 2-3 textos explicatius per títol. Haureu de llegir-los complets per a seleccionar la informació més adequada i bàsica a fi redactar un bon treball. Se'n tindrà molt en compte la qualitat del contingut, és a dir, si la informació aportada dóna bona resposta dels apartats que es proposen tot seguit, a més de la correcció escrita.

3. La redacció respondrà a aquests apartats
  1. una presentació del llibre i de l'autor, si en té; 
  2. caracterització de l'època en què es publicà; 
  3. pretensions de l'autor en publicar l'obra i descripció del destinatari model; 
  4. l'estil de prosa literària que presenta i de llengua usada, característiques.
4. Aquest treball s'ha de penjar en una entrada de blog després de l'examen de Literatura, entre el 27 i el 31 de gener, amb l'etiqueta: “Treball d'investigació”.

5. Els autors i els llibres sobre els quals es pot investigar i parodiar, i que entren en la prova escrita de comentari d'un text seu, són només els següents:
B. TREBALL CREATIU: PARÒDIA D'UN FRAGMENT DE PROSA MEDIEVAL: >300 paraules. (1 punt)
T'has hagut d'inclinar per un llibre de caràcter narratiu (fantàstic o realista), una crònica, un sermó, un fragment de prosa moral i de costums, o bé un llibre sobre la vida de Jesucrist i de Maria. Et donarem uns consells. Llig de nou els fragments Les veus del temps et presenten sobre l'obra que treballes. Observa'n l'estructura, l'estil, el lèxic específic. Fes-te'n anotacions. Pots buscar en el web o en biblioteques més fragments del llibre per aprofundir en els seus recursos, però amb els textos llegits i el teu treball introductori en tindries prou. Ara posa't en la pell de l'autor/a, en la seua època i tracta de pensar com ho faria ell/a; dissenya un tema medieval polèmic que podria plantejar l'autor (amb tesi i arguments, exemples, paràboles...); o bé, planifica una escena narrativa nova amb conflicte, desenrotllament i resolució seguint el fil argumental, l'estil i els personatges de l'obra que parodies. Ja saps que en els relats hi ha fragments narratius en temps passat mostrant accions, hi ha descripció de personatges i escenaris i també hi trobem diàlegs. Els diàlegs de textos medievals solen ser llargs i retòrics, Una vegada decidida l'escena o el tema que vols recrear, fes-te un llistat de mots literaris i antics que podries fer servir i comença a redactar. Revisa el text i corregeix-lo. Publica'l al blog portfoli fins al 31 de gener amb l'etiqueta: “Text creatiu”. No oblides posar títol al teu fragment com ho faria l'autor.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

S'agraeixen els comentaris dels companys de classe a l'apunt.