diumenge, 2 de febrer de 2014

La setmana de l'examen i la coherència


DILLUNS 27
 
Dilluns vam fer l'examen de literatura de la segona avaluació. El vam fer al saló d'actes i contava amb 20 preguntes de literatura de l'introducció del llibre de lectura "Les veus del temps" i amb un comentari de text a elegir entre dos textos, un de prosa narrativa (Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell) i un de prosa religiosa o moral (Francesc Eiximenis). Hi profunditzare més en l'opinió personal.
 
 
DIMECRES 29
 
Dimecres vam continuar treballant la coherència. Toni ens va donar altre full amb dos textos (un per cada cara). Vam fer un exercici molt interessant. El primer llegirem el text del llenguatge i parlarem d'ell un poc en classe. Després Toni ens va dir que ens posarem en parelles i que cada un de la parella intentara fer un resum del fragment, un de 5 línies i altre de 10 línies. El que vam poder comprovar era que el de 5 línies era més díficil que el de 10 perquè en el de 5 no hi tenies que posar molta cosa, a soles les idees principals i el no passar-se amb l'nformació era una tarea gaire difícil. En canvi els de 10 línies podien desenvolupar un poc els punts principals i donar més informació. Vam arribar a la conclusió que la extensió del resum perfecte per al text eren 10 línies. Finalment, la gent voluntària de classe va llegar alguns resums per a vore els errors.
 
 
DIJOUS 30
 
Dijous vam acabar de llegir els resums de la classe anterior i vam parlar d'ells. Després, Toni ens va donar un full que contenia les principals regles de la coherència. Vam veure que la coherència en tenia 4 regles fonamentals:
 
1. Regla de repetició: No repetir proposicions.
2. Regla de progressió: Acompanyar el text amb aportacions informatives noves.
3. Regla de no contradicció: No introduir cap element semàntic que es contradiga.
4. Regla de relació: Que hi haja relació entre els continguts del text.
 
 
OPINIÓ PERSONAL
 
En la meua opinió, aquesta setmana ha estat molt bé. El examen va ser difícil però vaig estudiar i crec que m'ha eixit bé. Solament se que a la primera part tinc 16 bé i 4 mal i que la puntuació que tinc es de 0,735. Després crec que el tema de la coherència és molt interessant i és bastant aprofitable per a nosaltres i per al nostre futur.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

S'agraeixen els comentaris dels companys de classe a l'apunt.