dissabte, 1 de febrer de 2014

Treball d'investigació: Llibre de les bèsties

El Llibre de les bèsties es una obra que constitueix en un apóleg polític i sociológic sobre la vida dels homes representada en el món dels animals. Pot ser, Ramon Llull l'escriguera cap el 1286. 
Aquest autor ens explica en aquesta obra el fracàs dels intents de la rabosa per tal de canviar l'orde jeràrquic establit.
Ramon Llull va nàixer a la ciutat de Mallorca entre el 1232 i 1235 i va morir el 1316. Provenia d'una família noble d'origen barceloní que s'havia establert a l'illa el 1231. Aquest autor va ser senescal de Jaume II i es va casar amb Blanca Picany.
El 1265, unes aparicions de Jesucrist li deterninaren la súbita conversió. Va abandonar la família i es consagrà a ajudar a reformar el món cristià i convencer els estaments socials de la necessitat de convertir els infidels. 

Llull va viure gran part del segle XIII y XIV. Aquesta época coincideix amb el final de la Plena Edat Mitjana y el començament de la Baixa Edat Mitjana, on l'Europa cristina va viure uns cambis polítics importants i es va expandir el feudalisme. 

Les pretensions de Llull eren:

  • La conversió d'infidels.
  • La composició de llibres per tal de difondre l'ideal cristià primitiu.
  • La creació d'escoles on poder formar en llengües orientals els futurs missioners.

Així mateix, va fundar monestirs, va assistir a la Universitat de París i va efectuar freqüents viatges amb proposit missioner pel Nord d'Africa.
El destinatari model de Llull podríen ser tant els cristians com els infidels.

Per a concluir, en quant a l'estil de prosa literària de Llull era d'una sintaxi dúctil i flexible, on va esdevenir un model de llengua que no va ser modificat fins que la Concelleria Reial en va impossar un altre. 
Va ser el creador del català literari, que pel sol fet de tractar-lo per primera vegada, en va crear conceptes nous per mitjà d'un sistema de derivació. 
La idea lul·liana de la llengua, entesa com a mer instrument, condicioná en gran manera el seu estil.
Va utilitzar una série de recursos gráfics que intentaven de facilitar la comprensió de les seves idees.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

S'agraeixen els comentaris dels companys de classe a l'apunt.