diumenge, 2 de febrer de 2014

Treball d'Investigació: Ramon Llull

Ramón Llull va náixer a la ciutat de Palma, la capital del regne de Mallorca. No se sap realment la data de naixement pero es suposa que va ser a finals del 1232 o començaments del segle 1233. Provenia d'una familia d'un llinatge catalá.

Abans de casarse va ingresar a la cort d'Aragó, com a patge per a Jaume II fill de Jaume I.

Al voltant de l'any 1265 Ramon Llull va tindre unes aparicions de Jesucrist van fer que ell fora laic. Va abandonar-ho tot y va emprendre un nou camí amb noves metes:

1- Conversió d'infidels. 2- Composició de llibres per a transmitir i difondre l'ideal cristiá primitiu. 3- Crear escoles on formar futurs missioners ( en llengües orientals, sobretot árab).

Va ser el creador del catalá literari i tenía una sintaxi excepcionalment dúctil i flexible. També va crear conceptes nous.

Ramon Llull té tres obres remarcades:

1- L'ordre de Cavalleria. Tracta sobre la formació del cavaller cristiá segons la concepció medieval. Este llibre va tindre una gran influéncia en el Tirat Lo Blanc.

2- Llibre de Santa María. Es un diáleg entre dues dames al·legóriques.

3- Doctrina pueril. Normes sobre l'educació dels infrants.

En l'obra narrativa, Ramon Llull va escriure els següents llibres:

-Romanç d'Evast e Blanquerna.Está organitzat en 5 llibres en record al 5 nafres de crist i exemplificar els 5 estats de vida. Va ser la primera novela Catalana protagonitzada per un burgues (no cavaller) que es movia per ciutats i viles.

- Llibre de les Bésties. Es una sátira sobre la lliuta pel poder i una crítica a la societat del segle XIII.

- Llibre dels Fets. Text que es trova a mitjá camí entre les memories i l'autobiografía del rei Jaume I on pretén destacar el seu paper com a rei, com a cavaller i com a heroi.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

S'agraeixen els comentaris dels companys de classe a l'apunt.