dissabte, 1 de febrer de 2014

Treball d'investigació

                                                         Francesc d'Eiximenis

Va nàixer a Girona, entre 1330 i 1335, de familia burguesa i va morir a Perpinyà en 1409. Va ingresar en l’ordre dels franciscans. Estudià en la universitat d’Oxford i viatjà a París. Va aconseguir el títol de mestre en teologia i es dedicà a l’ensenyamente a Catalunya. Després es va transladar a València on va practicar l’ofici de predicador i de conseller en l’Ajuntament. Es diu que a València va escriure gran part de les sues obres. Fou anomenat en 1408 bisbe d’Elna. 
 “Lo crestià”, obra més ambiciosa d’Eiximenis, va ser escrita en 1381 sense acabar-la, fins arribar al “Dotzé d’El Crestià”. Va ser la primera gran obra escrita en català. Tota aquesta obra gira al voltant de l’educació religiosa i civil del laics, amb pensaments ecolàstics i temes de carácter ascètic on parla de la dignitat, la moral del cristà, del pecats i del mal. També empra l’anàlisi dels costums rurals de l’època, usant l’ironia per a parlar de les dones, intentant degradant-les. 

En l’època del segle XII, Europa va experimentar un renaixement urbà, va creixer demogràficament, políticament e intel.lectualment. Els ordes mendicants es van ocupar de culturitzar a la població amb el codis de conducta emfocats a l’ instrucció religiosa i civil dels laics. Es van establir a les ciutats per la seva importancia económica i cultural. Fransesc d’Eiximenis pretenía ajudar a l’home a trobar el camí de la rectitud, com finalitat de l’adoctrinament de l’home del seu temps. Deia que el laics eren els ignorants - grossers -  i els creients eren els savis – sudtils -.

Les obre d'Eiximenis van arribar fins a la corona d’Aragó, on van ser traduïdes al castellà, francès, llatí i flamenc. Pretenia escriure una vasta Summa Teología en cátala per a estimular l’estudi de la teologia entre els laics.

En  el Llibre de les dones (1396) el va dedicar expecialment al públic femení,  on planteja la vida ideal per a les dones. El llibre “Scala Dei” el va dedicar a la reina Maria de Luna. El “Llibre dels àngels” (1392), obra més divulgada, llegida i traduïda d’Eiximenis. També hi ha obres adreçades especialment al públic universitari o eclesiàstic. Les obre de Eiximenis van ser llegides per reis, nobles, cavallers, bisbes.. 

Francesc d’Eiximenis té un estil de prosa amb textos sencills, on fa referencia a la societat, cultura i literatura catalanes del segles XIV-XV. Prosa clara, precisa i amena. Amb qualitat de prosa, gran traça com a narrador d’exemples i digressions, escenes costumistes. Va recrear el llenguatge popular.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

S'agraeixen els comentaris dels companys de classe a l'apunt.