diumenge, 30 de març de 2014

1ª ENTRADA DE L´ÚLTIMA EVALUACIÓ

Ya hem començat amb la 3ª evaluació y hem començat amb les oracions compostes.
Per começar Toni explicà moltes coses sobre les oracions compostes y també ens va dir que es dividien en:

-COORDINADES se formen amb dues oracions sintàcticament independents, i poden ser:
·Copulatives: denoten unió d'oracions. Els nexe més comú es el i.
·Disjuntives i Explicatives: indiquen opcions o explicació. Els nexes més comuns són o bé i és adir
·Adversatives:  mostren dues oracions oposades. els nexes més comuns son però i així i tot.
·Distributives: expressen l'alternança de dues oracions. Els nexes més comuns son Ara...ara... i tant...com 
·Consecutives o Il·latives: una de les oracions es la conseqüència de l'altra. Els nexes que més s'utilitzen son doncs i per tant. 
·Continuatives: una de les oracions es la continuació de l'altra. També s'empra el nexe doncs i (i) també.

-SUBORDINADES: Una oració depèn sintàcticament de l'altra, i poden ser:
·Substantives: l'oració subordinada adopta les funcions d'un sintagma nominal. El nexe mes emprat es el que.
·Adjectives: l'oració subordinada adopta les funcions d'un sintagma adjectival. Els nexes que s'empren en l'oració adjectiva son els pronoms de relatiu.
·Adverbials: l'oració subordinada adopta les funcions d'un sintagma adverbial. Els nexes son sempre adverbis (de temps, manera, lloc, finals, condicionals, etc.)

-JUXTAPOSADES: Les oracions estan separades per una coma. Pero aquest tipus encara no l´hem donat a classe.

Despres de tot aixó vam començar amb els diferents exercicis en els que deviem subratllar el nexe de cada oració, traduir l´oració, identificar en quines otracions és correcte o no l’ús de la preposició...


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

S'agraeixen els comentaris dels companys de classe a l'apunt.