diumenge, 30 de març de 2014

Després de les Falles, toca treballar, toquen oracions compostes

Ja hem començat la tercera avaluació i a la classe de València s'està treballant durament.
Els primers dies, Toni ens va fer anar al saló d'actes on ens explicà els criteris d'avaluació i la matèria que anàvem a donar. L'avaluació consistix en:

Primerament, Toni ens va dir que faríem quatre exàmens. El primer seria el del llibre de lectura Maria Rosa, d'Àngel Guimerà (saló d'actes, 14 d'abril), l'examen consistiria en 10 o 20 preguntes curtes o qüestionari tancat i valdrà 1 punt. Després farem dos exàmens de cohesió textual (12 de maig i 2 de juny) que valdran 3 punts cadascun. I finalment, també farem la presentació del treball del llibre (5 de maig) del qual parlaré més endavant.

Aquesta avaluació ens tocarà fer un treball un poc fora del normal. El treball consistix en la fer una redacció del llibre en vídeo que val com màxim 1 punt, però també pots fer un videolit que com màxim val 1.5 punts. 

També hi ha hagut un altre canvi molt rellevant, els escrits del blog. En compte de fer entrades per setmana, farem una entrada cada dos setmanes, fet cinc entrades de diari i una altra (l'última) que consisteix en la publicació d'un portfoli-memòria de final de curs. 

Però pel que fa a la matèria, aquesta tercera avaluació hem començat amb les oracions compostes, molt importants a la parla del valencià. Els primer dies, Toni ens explica que les oracions compostes es dividien en: 

-Juxtaposades: les proposicions estan separades per una coma. Aquests tipus d'oracions compostes no les anem a donar a classe.

-Coordinades: Les dos proposicions (unides per un connector no subordinant) tenen independència sintàctica. Dintre de les oracions coordinades podem diferenciar diferents tipus:
1. Copulatives. (I, que, ni)
2. Disjuntives i Explicatives. (o,o bé, o si no)
3. Adversatives. (però, ara, amb tot)
4. Distributives. (el mateix, l'una, ja siga)
5. Il·latives o consecutives. (doncs, per tant, així és que)
6. Continuatives. (encara, és més, també)

-Subordinades: Una de les proposicions depèn de l'altra. (Proposició principal i proposició subordinada). Es dividixen en :

1. Substantives: Que poden ser de subjecte, de CD, CI, CRV, CN, CA, de predicat nominal i atribut.
2. Adjectives: Que poden ser de CN, especificativa i explicativa.
3. Adverbials: Que poden ser de lloc, temps, mode, causals, consecutives, finals, consecutives, finals, concessives, condicionals i comparatives.

Després de donar la teoria a classe, va arribar l'hora de fer exercicis. Durant aquest temps els hem fet de diferent tipus, alguns exemples són els següents:
1. L'exercici clàssic de dir quin tipus d'oració composta és (Exemple: oració composta subordinada de CD).
2 Activitats de traducció (per a treballar els connectors).
3. Exercicis de correcció de la preposició.
4. Activitats d'intercanvi de connectors.

OPINIÓ PERSONAL

Crec que la matèria d'aquesta tercera avaluació és molt interessant i molt útil per a nosaltres. Per altra banda, tinc un poc de por per la ressenya o videolit que hi tindrem que fer. La veritat es que crec que serà un treball difícil i en el qual la bona nota serà quasi impossible. Finalment, entre els primers dies postfalles, les vagues i alguna que altra excursió, de moment hem perdut molts dies de classe que espere recuperar endavant.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

S'agraeixen els comentaris dels companys de classe a l'apunt.