dijous, 27 de març de 2014

Les oracions compostes

Durant les últimes setmanes del 3er trimestre hem abordat el tema de llengua que tracta sobre l'oració composta, i els tipus que hi ha . Dins d'aquestes oracions hi han de tres tipus, encara que nosaltres tan sols hem treballat dos:
-Coordinades: se formen amb dues oracions sintàcticament independents, i poden ser:
·Copulatives: denoten unió d'oracions. Els nexe més comú es el i.
·Disjuntives i Explicatives: indiquen opcions o explicació. Els nexes més comuns són o bé i és adir
·Adversatives:  mostren dues oracions oposades. els nexes més comuns son però i així i tot.
·Distributives: expressen l'alternança de dues oracions. Els nexes més comuns son Ara...ara... i tant...com 
·Consecutives o Il·latives: una de les oracions es la conseqüència de l'altra. Els nexes que més s'utilitzen son doncs i per tant. 
·Continuatives: una de les oracions es la continuació de l'altra. També s'empra el nexe doncs i (i) també.
-Subordinades: Una oració depèn sintàcticament de l'altra, i poden ser:
·Substantives: l'oració subordinada adopta les funcions d'un sintagma nominal. El nexe mes emprat es el que.
·Adjectives: l'oració subordinada adopta les funcions d'un sintagma adjectival. Els nexes que s'empren en l'oració adjectiva son els pronoms de relatiu.
·Adverbials: l'oració subordinada adopta les funcions d'un sintagma adverbial. Els nexes son sempre adverbis (de temps, manera, lloc, finals, condicionals, etc.)

Pel que fa al tema en general, hem resulta bastant dens i molt pesant, sobretot per la quantitat de nexes que hem de relacionar amb el seu significat. Alguns com encara que, tan...com, per més que son molt fàcils, però altres com nogensmenys, o sia, més aviat o endemés no hem pareixen tan clars com els anteriors. També vull destacar que tinc  certa dificultat amb les oracions subordinades substantives en general. La resta, pel contrari, les domine bastant bé. 
Tot i aixó, no veig que puga tindre més probles més endavant, tot i que hem va costar molt diferenciar les subordinades de relatiu de les altres. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

S'agraeixen els comentaris dels companys de classe a l'apunt.