dijous, 27 de març de 2014

Oracions compostes

Aquesta setmana a classe hem estat treballant unes fotocòpies donades per Toni on estudiem les oracions compostes. Per una banda, la coordinació on trobem
oracions: Copulatives, disjuntives i explicatives, adversatives, distributives, consecutives i continuatives. D'altra banda, la subordinació on poden ser:
subordinades substantives, adjectives o adverbials.
Un dels exercicis que hem fet tractava de classificar les oracions en coordinades i subordinades, a més si eren coordinades deurien dir el tipus, i si
eren subordinades de substantiu deurien indicar la seua funció sintàctica (CD, CI...), en canvi si eren adverbials indicàvem la classe (lloc, temps...).
Aquest tipus d'exercici és el més dificultós per què has d'aprendre totes les classes que hi ha i ser capaç de classificar-les i recordar-te dels possibles nexes
d'unió que són moltíssims. En canvi, a l'hora d'identificar el nexe no tinc cap problema. És clar que hi han nexes molt més fàcils d'identificar com per
exemple "és a dir, a més, pot ser..." en canvi hi ha altres d'una dificultat major, com "més aviat, massa prou...".
Altre dels exercicis que estem fent a classe consisteix a la traducció al valencià d'oracions compostes, la dificultat d'aquests exercicis són també els
nexes, ja que no podem traduir-los simplement. Per ha reforçar l'estudi dels nexes també hem vist el canvi d'un connector per altre equivalent.
El més dificultós per a mi és la classificació de la subordinació, ja que hem de dir si es tracta de substantiva, adjectiva o adverbial i la seua funció
(sobretot de les oracions substantives). He aprofitat aquests dos dies que tenia mal la cama per ha repassar els nexes d'unió encara que crec que m'he
d'esforçar més.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

S'agraeixen els comentaris dels companys de classe a l'apunt.