diumenge, 30 de març de 2014

Quasi en la recta final

Tornem de falles i ja estem en primavera, comencem la trecera i ultima avaluació amb molta força ja que volem tindre un estiu tranquil i relaxat i no estar rodejats de llibres.
Estes primeres setmanes han sigut molt costoses i amb molta falta de son ja que costa tornar a la rutina habitual després de tants dies de festa.
Els primers dies els dedicarem a presentar els continguts i activitats que haurem de fer ja que en aquesta  avaluació hi ha canvis i novetats.
En primer lloc haurem de llegir un llibre de lectura "Maria Rosa",d´Àngel Guimerà, a diferència que en la primera i segona avaluació que no vam llegir cap,l'examen sera el 14 d'Abril i constara de preguntes curtes o un questionari tancat i sobre eixe llibre caldrà fer una presentació pública d'una ressenya o un vidiolit,com és una cosa que la majoria no hem fet mai Toni  va repartir una fulla amb orientacions per a fer-lo millor.
El 12 i 2 de maig tindrem un control de la cohesió textual que comptaran 6 punts de la nota final i el 9 de juny seran els recuperacions de llengua i literatura per als suspesos de  l´avaluació o per als alumnes que han perdut el dret a l´avaluació contínua.
La novetat d'este trimestre és que els escrits del blog és faran cada dos setmanes.
El que hem anat treballant fins ara són les oracions compostes,les oracions compostes les podem dividir en dos tipus les subordinades i les coordinades.
Dins de les  subordinades trombem les substantives que poden ser de (CD,CI,CRV,CN,CA) ,tambe trobem les adjectives que poden ser especificatives o explicatives i les diferenciem perque les explicatives porten una cometa a l'oració. I finalment tenim les adverbials per a mi les mes difícils d'identificar ja que hi han moltes de lloc,de temps,manera,causals,consecutives,finals...
Dins de les coordinades trombem les copulatives (i,que ni),les disyuntives i explicatives(o,o bé,és a dir..),les adversatives que poden ser limitatives(però,quan,mentre..) o contrapositives(ara,amb tot,per contra sinó...),les distributives (ara...ara, ja siga...ja siga,mig...mig...),les il.latives o consecutives(doncs,per tant,de manera que,així...) i finalment les continuatives (doncs,encara,ni tan sols,també...).
Toni ens va repartir per practicar unes fitxes  que ajuden molt i et faciliten l'estudi,el que és necessita en aquestos exercicis és practica i molta memoria.
 Aquestes fitxes tenen cinc tipus d’exercicis :
1.Calia subratllar el nexe de cada oració composta identificar dient si son coordinades o subordinades i el tipus.
2.Traduir al valencia la oració composta.
3.Identificar en quines otracions és correcte o no l’ús de la preposició
4.A l’exercici hi ha oracions i hem de dir són Substantives o Adjectives i després dir si el nexe “que” és conjunció o relatiu.
5.Últim exercici hem d’agafar una oració del primer exercici i canviar el connector per altre però sense canviar el significat de l’oració.
Aquest  temari em resulta un poc difícil i costós ja que hi ha molts nexes que estudiar i algunes oracions són difícils d'identificar però cap que no és puga resoldre treballant i estudiant.
També s'ha de dir que Toni ens esta ajudant molt i ens dona  molts trucs perquè tot siga mes fàcil.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

S'agraeixen els comentaris dels companys de classe a l'apunt.