dissabte, 1 de març de 2014

Viatge a la neu, visita al politécnic i nervis per l'examen

Aquesta setmana ha tingut certes peculiaritats que crec que cal remarcar. El primer ha sigut el viatge a la neu. Aquest hens ha ocupat 2 dies, de dilluns a dimarts, per la qual cosa no varem poderfer la primera classe de valencià aquells que anarem al viatge. La segona cosa es que els aumnes del Batxillerat Tecnológic vam anar d'excursió a la Universitat politécnica de Valéncia. Aquest fet generà que perderem una altra classe de valencià.
En definitiva, aquesta setmana, en el meu cas, només hem tingut una sola classe. El resum d'aquesta es basava en analitzar l'estructura que prenen el textes expositivoargumentatius. Com un petit resum de la matèria podem dir:

La estructura quepoden prendre els textos expositivoargumentatius es: 
  • Descripció/Enumeració: Consisteix a presentar una frase introductòria i una llista depropietats que descriuen un objecte o idea. 
  • Seqüencia temporal:consisteix en organitzar l'informació en ordre temporal, es a dir, en ordre cronológic, tal com s'esdevenen en el temps.
  • Causa/Conseqüencia: consisteix a presentar un fet i després la causa oles causes que l'han provocat.
  • Comparació/Contrast: consisteix en una introducció que presenta dos objectes i una descripció dels dos objectes comparats.
Totes aquestes estructures presenten connectors, elements i recursos gràfics que les permeten diferenciar les unes de les altres.

La classe del dilluns havia estat dedicada a les dues primeres estructures i el dimecres el varem dedicar a les dues estructures restants.
Un fet curiós fou que unes setmanes abans, Toni ens havia dit que l'última classe utilitzariem un model d'examen per a practicar. Ell, en la classe del dimecres, no s'adonà que ls alumnes dels Tecnológic teniem la següent classe l'excursió. Quant li varem informar va esglaiar-se i en consqüencia ens donà a tota la classe el full d'examen per a que el ferem en casa. La resta de la classe la dedicarem a intentar crear un text d'aquest estil agafant una de les estructures.

En definitiva, fou una setmana un xic rara, on els horaris estaven trastocats i a més a més a molts professors els molestà eixa perdua d'hores en época d'exàmens.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

S'agraeixen els comentaris dels companys de classe a l'apunt.