dimarts, 1 d’abril de 2014

Primera Entrada

El tema principal que em treballat de moment en aquesta tercera avaluació es el de les oracions compostes i dins d’aquest tipus d’oracions ens em centrat en les coordinades i les subordinades.
  • Coordinada: Aquesta es basa en dues o més oracions que estan lligades per una conjunció no subordinant. Les oracions mantenen una independéncia sintàctica. 
  • Tipus de coordinades: Copulatives: denoten unió d'oracions. Els nexe més comú es el i.·Disjuntives i Explicatives: indiquen opcions o explicació. Els nexes més comuns són o bé i és adir·Adversatives:  mostren dues oracions oposades. els nexes més comuns son però i així i tot.·Distributives: expressen l'alternança de dues oracions. Els nexes més comuns son Ara...ara... i tant...com ·Consecutives o Il·latives: una de les oracions es la conseqüència de l'altra. Els nexes que més s'utilitzen son doncs i per tant. ·Continuatives: una de les oracions es la continuació de l'altra. També s'empra el nexe doncs i (i) també.
  • Subordinada: Aquesta es basa en dues o més oracions que están lligades per connectors subordinants. Una de les oracions depén de l'altra per a completar el seu significat.
  • Tipus de subordinades: Substantives: l'oració subordinada adopta les funcions d'un sintagma nominal. El nexe mes emprat es el que.·Adjectives: l'oració subordinada adopta les funcions d'un sintagma adjectival. Els nexes que s'empren en l'oració adjectiva son els pronoms de relatiu. ·Adverbials: l'oració subordinada adopta les funcions d'un sintagma adverbial. Els nexes son sempre adverbis (de temps, manera, lloc, finals, condicionals, etc.)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

S'agraeixen els comentaris dels companys de classe a l'apunt.