dimarts, 8 d’abril de 2014

Primera entrada

En primer lloc començem la tercera avaluació on començem amb les oracions compostes i dins de eixes oracions compostes encontrem les coordinades i les subordinades. 

 - Coordinada: Aquesta es basa en dues o més oracions que estan lligades per una conjunció no subordinant. 

Tipus de Coordinades: Copulatives: Nexe mes comú es "i" 
                        Disjuntives i Explicatives: Els nexes més comuns són o bé i és adir
                        Adversatives: Els nexes més comuns son però i així i tot
                              Distributives: Els nexes més comuns son Ara...ara... i tant...com
           Consecutives o Il·lativesEls nexes que més s'utilitzen son doncs i per tant.
           Continuatives: També s'empra el nexe doncs i (i) també.

 Subordinada: Aquesta es basa en dues o més oracions que están lligades per connectors subordinants. 

Tipus de Subordinades: Substantives: El nexe mes emprat es el que.
          AdjectivesEls nexes que s'empren en l'oració adjectiva son els pronoms de relatiu.
          Adverbials: Els nexes son sempre adverbis (de temps, manera, lloc, finals, condicionals, etc.). 
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

S'agraeixen els comentaris dels companys de classe a l'apunt.