dijous, 22 de maig de 2014

El primer examen

L examen va ser la setmana passada, va ser el primer examen de la tercera avaluació i m’he donat conte que he d’estudiar molt mes per aprovar.

L’examen tenia 5 preguntes més l’extra. Els exercicis eren molt pareguts a la prova que vàrem fer a classe, però aquests em van resultar molt més difícils. Per una banda, teníem la pregunta de traduir oracions, a la qual vaig fallar alguns connectors i faltes d’ortografia. Altre dels exercicis consistia a indicar si la preposició estava bé utilitzada o mal. No sé per què aquest exercici el vaig fer malament, ja que era tan simple com que davant “que”, no ha d'haver-hi mai cap preposició.

La resta de l’examen, es basava en la classificació d’oracions compostes, segons si es tractarà de coordinada o subordinada, a més de dir si es tractava de substantives, adverbials i el tipus. Jo em vaig fer un embolic amb la classificació i per tant vaig traure mala nota. Ara em pregunte si no hauria sigut millor l’examen amb apunts que Toni ens va proposar, ja que almenys haguera tingut els connectors.

Aquesta setmana a classe hem estat treballat la cohesió textual tant els mecanismes gramaticals com els lèxics, estic segur que aquesta part de la tercera avaluació millore.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

S'agraeixen els comentaris dels companys de classe a l'apunt.