dissabte, 24 de maig de 2014

Fi propera de curs, exàmens i estrés

La fi de curs està cada vegada més pròxima! Això no obstant, cal estar més atents que mai, ja que estem en plena època de proves. Fa poc vam fer la prova de cohesió textual referent a l'anàlisi sintàctica d'oracions. Toni ens va donar les notes aquesta setmana i vàrem corregir amb ell la prova.

A més, mentre fullejava l'agenda per apuntar-me exàmens, vaig veure que queda menys d'un mes per entregar el portfoli-memòria del curs. Si sóc sincer, no tinc ni idea de com es fa, però espere que en les setmanes vinents Toni tinga a bé fer-ne una explicació.

Bé, tornant al tema de la cohesió, hem dedicat quasi la setmana íntegra a l'estudi de la cohesió. Com a definició ràpida, és la capacitat dels parlants d'expressar una idea i que el text tinga una forma clara, entretinguda i, sobretot, no repetitiva. Anomenem cohesió textual a la propietat de la llengua que permet establir relacions entre les parts del text. Hi ha distints mecanismes per poder lligar totes les idees del mateix. Aquest són mecanismes lèxics i gramaticals.

Els mecanismes de cohesió lèxica són els següents:
 • Repetició: Aparició del mot diverses vegades a un text.
 • Reiteració: Utilització de mots que tinguen el mateix significat però distinta forma. Hi han diverses formes. 
  • Sinonímia: dos mots que es refereixen al mateix.
  •  Hiperonímia-hiponímia: mots que mantenen entre ells una raó inclusió( hiperònim: flor, hipònim: margarida). 
  • Noms o mots generals: Paraules que tenen una significació poc precisa i es poden allotjar en diverses situacions (cosa, proposta, idea).
 • Contrast: n'hi ha de diversos tipus (encara que en aquest any només cal ficar que és de contrast, ficar el tipus és una nota extra):
  •  Complementarietat: es refereixen a dos mots els quals junts fan un tot (mascle-femella). 
  • Antonímia: Oposició escalar o graduable d'una mateixa característica (si parlem de temperatura: fred-calent)
  • Inversió: son mots que sorgeixen d'una mateixa realitat però que és diferent depenent de la manera on mires (comprar y vendre, pare y fill).
 • Relació enciclopèdica: Agrupa a tota una serie de mots que tenen en comú una mateixa realitat anomenada MARC.
Els mecanismes de cohesió gramatical són els següents:
 • La dixi: És una característica del llenguatge que sorgeix quan la relació entre dos elements pertany a un context extralingüístic. Hi han diversos tipus: 
  • Personal
  • Espacial
  • Temporal
 • L'anàfora pronominal: És la relació establerta entre dos elements gramaticals de distints oracions.
 • L'el·lipsi: És l'eliminació completa de l'element i el parlant té que sobrentendre-la
 • Dixi textual:És una forma díctica d'assenyalar un altre element del text.
 • Definització: L'aparició del l'article indefinit ens remet a un altre mot anterior. 
 • Temps verbals: Aquest indiquen el moment de l'enunciació i el moment temporal on s'enuncia.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

S'agraeixen els comentaris dels companys de classe a l'apunt.