diumenge, 1 de juny de 2014

Penúltima entrada del curs


Comença juny i poc a poc arriba el final del curs i el començament de les vacances d'estiu, les quals ens ajudaran a descansar per a estar preparats per al any que ve quan cursem segon de batxillerat.

Aquesta setmana ha estat de les de més treball de tota l'avaluació i de tot el curs. Es nota que la setmana que ve serà l'examen final de cohesió textual que valdrà tres punts en la nota final. Dilluns varem començar amb altra dosi de teoria de les fitxes que ens vam imprimir a casa. Durant el dilluns, dimecres i dijous varem donar el següents continguts:

- LA COMPOSICIÓ ORACIONAL:
 
   ·Estil segmentat: Es caracteritza per les oracions breus i amb molts punts, la sintaxi senzilla, la poca                 informació i l'ús de molts pronoms.
   ·Estil cohesionat: Es caracteritza per les oracions llargues i una sintaxi molt articulada amb connectors,           oracions compostes i mecanismes de referència abundants.


-MECANISMES DE REDUCCIÓ SINTÀCTICA I CONDENSACIÓ INFORMATIVA:

1. Coordinació d'elements.
2. Conversió d'oracions coordinades en subordinades adverbials, de relatiu, en gerundi o participi, en complements o sintagmes nominals. Diferents casos:
   2.1. Subordinades adverbials
   2.2. Subordinada de relatiu o aposició
   2.3. Construccions de participi o gerundi
   2.4. Complements circumstancials
   2.5. Nominalització: Reducció sintàctica, el·lipsi, anàfora, proforma...


-MECANISMES D'AMPLIACIÓ SINTÀCTICA I INFORMATIVA:

1. Aposició
2. Reformulació parafràstica
3. L'exemplificació
4. L'oració adjectiva o de relatiu

Durant la setmana vam estar fent exercicis per a practicar els continguts apresos amb la teoria. El més interessant va ser sens dubte un exercici en el qual havíem de construir oracions compostes emprant el menor nombre de paraules possibles però conservant les informacions importants amb una bona cohesió. Cal destacar l'última oració en la qual havíem d'ajuntar 13 oracions amb la originals. Va ser una activitat molt productiva.

OPINIÓ PERSONAL

Cal dir que la setmana ha estat de molt esforç i pense que és ara quan hi ha que demostrar el que valem els estudiants i donar-ho tot per a traure la millor nota pensant en l'any que ve i en el selectiu. Prompte tocarà fer la entrada resum de tot l'any i, sincerament, tinc un poc de por perquè vull fer-la el millor possible i no tinc ni idea de per on començar. Supose que Toni ens guiarà un poc i així pugam fer un bon treball final.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

S'agraeixen els comentaris dels companys de classe a l'apunt.